Dossier #776237 (2015)

Het lijkt een doodnormale nacht in een achterbuurt, maar in een flits wordt alles anders. Een metro raast voorbij, een schreeuw in de nacht, een doffe dreun volgt. Er wordt een moord gepleegd en een jury komt bijeen om zich te beraadslagen over het lot van de verdachte. Het bewijs is gebundeld in DOSSIER #776237.

In een voorstelling gebaseerd op Het Proces van Franz Kafka en De Twaalf Gezworenen van Reginald Rose speelde Solon in 2015 op uw geweten. Het was een voorstelling waarin de grenzen van het rechtssysteem werden opgezocht en feiten relatief waren.

Toneelvereniging Solon probeerde u in DOSSIER #776237 – Wij weten net zo veel als u – aan het twijfelen te brengen. Schuldig of niet schuldig? Bekijk de trailer en de foto’s en beslis zelf!

Regie: Tom Dello
Spel: Zosia Botermans, Max de Kruiff, Susanna van Laatum, Jelle van Liempt,
Jeroen Meijers, David Onland, Rianne Paap, Léjon Saarloos, Roosmarijn Thuijsman
Poster Dossier 776237 DEF